Zastavárny a eet

KDO JE POVINEN EET POUŽÍVAT?

  • Zastavárna je služba, to znamená, že povinnost registrovat tržby bude ve 3. fázi – od 1. března 2018.

AVŠAK POZOR!!!

  • Pokud Vaše tržby z prodeje použitého zboží či maloobchodu přesáhnout za rok 170 tis. Kč, jste povinni evidovat tržby na EET již ve 2. fázi – od 1. března 2017
  • Metodika k EET k nahlédnutí zde na straně 40.
  • Pokud poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i činnosti malého rozsahu tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude Finanční správa evidování tržeb z takovýchto minoritních činností vymáhat až do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.