Funkce programu pro zastavárny

Automatické, nebo manuální prodlužování zástav.

 • Při automatickém prodlužování program sám ukončí stávající smlouvu a vystaví novou
 • Manuální prodlužování program smlouvu jen prodlouží a na smlouvu se ručně zapíše prodloužení.

Odpuštění úroků za pozdní příchod.

 • Při ukončování, nebo prodlužování, pokud zákazník přijde vyplatit zástavu později, nežli je uvedeno na smlouvě, pak je možné tento úrok za překročení lhůty vyplacení zástavy odpustit.

Hodnocení jednotlivých zákazníků.

 • Program hodnotí jednotlivé zákazníky dle včasného vyplácení zástav. Jeho využíváním se maximálně snižuje riziko uzavření nevýhodné smlouvy.

VIP klienty.

 • Pro VIP klienty se dá nastavit jiný úrok.

Poplatek za ztrátu smlouvy.

 • Pokud zákazník nedonese při ukončení, nebo prodloužení smlouvu, je možné automaticky přičíst Vámi nastavený poplatek.

Úrok z úroků.

 • Také je možné zapnout placení úroku z úroků při pozdním příchodu zákazníka.

Kopie zástavních smluv.

 • Program pro zastavárny umí vytvářet kopie zástavních smluv.

Automatický převod propadlých zástav.

 • Díky funkci každodenního automatického převodu propadlých zástav a jejich tisk, není nutné propadlé zástavy převádět ručně.

Doporučená prodejní cena po propadnutí.

 • Doporučenou prodejní cenu určuje a zapisuje zaměstnanec při vytvoření nové smlouvy. Umožňuje kontrolu zaměstnanců, zda jsou schopni odhadnou správnou budoucí prodejní cenu, pokud se zboží automaticky převede do VaP.

Rozdělení práv na zaměstnance a administrátory.

 • Zaměstnanci nemají přístup k důležitým nastavením programu. Do programu se přihlašuje pod heslem a to, jako administrátor (má oprávnění zasahovat do administrace, měnit nastavení, upravovat prakticky cokoliv), nebo uživatel (má omezené práva a je určený především pro zaměstnance)

Aktuální ceny zboží na internetu

 • Aktuální ceny zboží na internetu můžete jednoduše zjišťovat přímo z programu.

Automatická kontrola plnoletosti

 • Automatická kontrola plnoletosti při zadávání rodného čísla.

Opravy

 • Programu pro zastavárny obsahuje možnost oprav již uzavřených zástav.

Aktuální výsledky i účetní závěrky.

 • Program pro zastavárny obsahuje kompletní výsledky hospodaření a to včetně přehledných grafů.

Široké spektrum přednastavení

 • Program pro zastavárny má široké spektrum přednastavení od ceny za drahé kovy až po počet dnů převodu zástavy do výkupu a prodeje.

Záruka

 • Program hlídá také záruku na prodané zboží.

Evidence drahých kovů.

 • Nastavení obsahuje formulář evidence drahých kovů.

Aktuální ceny zboží na internetu

 • Aktuální ceny zboží na internetu můžete jednoduše zjišťovat přímo z programu.

Automatická kontrola plnoletosti

 • Automatická kontrola plnoletosti při zadávání rodného čísla.

Ostatní funkce

 • Rozdělení smluv na aktivní, propadlé, ukončené, převedené do VaP, zrušené, prodloužené.
 • Aktuální výsledky i účetní závěrky.
 • Doporučenou prodejní cenu určuje a zapisuje zaměstnanec při vytvoření nové smlouvy. Umožňuje kontrolu zaměstnanců, zda jsou schopni odhadnou správnou budoucí prodejní cenu, pokud se zboží automaticky převede do VaP.
 • Zastavárna, Výkup a prodej, komice, maloobchod, to vše obsahuje množství filtrů, dle kterých, je možné vyhledávat či filtrovat (podle názvu předmětu, jména klienta, rodného čísla, období, čísla smlouvy). Každý vyhledaný (filtrovaný) seznam je možné vytisknout.

Zastavárna GS-Money – ke stažení zde